Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chuyển giao và tái thả ba cá thể voọc mông trắng về tự nhiên

Vừa qua, Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt ( FOUR PAWS Việt ) tổ chức chuyển giao và tái thả 03 cá thể voọc mông trắng về với tự nhiên tại khu Đảo Ngọc thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình.